M.N. Projektudvikling er blevet klassificeret og kan nu tilbyde vores kunder den nye lovpligtige byggeskadeforsikring.


Uddrag

Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger.

Det vil sige, at der skal tegnes en byggeskadeforsikring i alle de tilfælde, hvor det er en professionel erhvervsdrivende, der står for hele byggeprocessen og indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre boligen. Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år.

Læse mere om byggeskadeforsikring hos Erhvervs- og Byggestyrelsen.